"Olav kan beleid en strategie goed doorvertalen naar de praktijk en biedt daarbij een goede ondersteuning aan de werkvloer (het webcare-team): Ik en mijn team ervaren Olav als toegankelijk, snel en betrouwbaar; hij heeft kennis van zaken, denkt mee en weet problemen snel op te lossen en geeft een heldere terugkoppeling."

Ester Roor, ANWB, Manager Team Multiskill 2011 - 2012