"Het simpele feit dat ik Olav vroeg om terug te komen naar de ANWB en weer bij mij te komen werken, zegt eigenlijk al genoeg over zijn capaciteiten.

Olav is een man met een brede en zelfs holistische visie. Niet alleen op het gebied van e-commerce en connected (social)media, maar ook met betrekking tot sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en MVO-issues in het bijzonder. Dit in combinatie met zijn praktische en pragmatische inslag maken hem tot een bijzondere en geslaagde mix.

Een mensen mens met een sterke empathie en de gave om mensen te coachen en zich verder te helpen te ontwikkelen. Dank voor je inzet en betrokkenheid!"

David Veldt, ANWB, Manager E-business ANWB Online, 2001 - 2010